dr Renata Złotorowicz- Grochowska

Dr Renata Złotorowicz-Grochowska  jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa,  w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2003).

Uczestniczka licznych kursów w Polsce i poza granicami kraju w zakresie ultrasonografii, kolposkopii, technik endoskopowych stosowanych w ginekologii
(laparoskopii i histeroskopii).

Posiada certyfikaty takich organizacji jak Fetal Medicine Foundation (FMF), International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), European Federation for Colposcopy (EFC).

Obecnie starszy asystent w Klinice  Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Insytutu Medycznego w Warszawie.

Zainteresowania zawodowe to szczególnie ginekologia onkologiczna, szeroko pojęta profilaktyka onkologiczna w zakresie ginekologii, zaburzenia uroginekologiczne.

Wolny czas najchętniej spędza aktywnie z rodziną.