dr n. med. Joanna Jacko

Absolwentka Wydziału Lekarskiego i Studium Doktoranckiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1996). Uzyskała tytuł doktora w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej PAM  (2004).  Obecne miejsce pracy to Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie oraz Centrum Medyczne „Żelazna” w  Warszawie (Szpital Św. Zofii).

Ukończone kursy:

- echokardiografia płodu,

- histeroskopia,

- laparoskopia,

- Certyfikat USG Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

- Europejski Certyfikat Kolposkopii.

 

 

Specjalizacja:

- położnictwo i ginekologia,

- ginekologia onkologiczna w trakcie,

- USG ginekologiczne i położnicze  w tym ocena NT w 11 -14 tyg. ciąży, badanie „połówkowe”,

- patologia ciąży w tym prowadzenie pacjentek z cukrzycą w ciąży, nadciśnieniem, cholestazą,

- diagnostyka cytologiczna i leczenie, oznaczanie HPV, szczepienia, pobieranie wycinków,

- antykoncepcja ( hormonalna, naturalna, wkładka wewnątrzmaciczna),

- terapia hormonalna.