Prof dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak

Specjalność:

specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista immunologii klinicznej, specjalista ginekologii onkologicznej.

Stopnie i tytuły naukowe:

10.06.1998- dr n. med.  AM w Lublinie;

22.11.2006- dr hab. n. med. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

22.01.2016- profesor, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 115.2.2016.

Stanowiska związane z działalnością naukową:

1.10.2010- 31.08.2017 profesor nadzw. WIM

Stypendia i staże:

20.08-9.09.2000  stypendystka American College of Gynecologists and Obstetricians (ACOG)/ International    Federation of Gynecologists and Obstetricians (FIGO)- uczestnictwo w FIGO/ACOG Fellowship Program, Utah University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Salt Lake City

1999                             laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych                                                  naukowców

2001                             laureatka stypendium habilitacyjnego L’OREAL Polska i Polskiego Komitetu                                      UNESCO.

23-27.10.2010              66 th Annual Meeting American Society for Reproductive Medicine,
                                    Denver, CO, USA - Reproductive Immunology SIG Prize Paper Award

1.10.2010- 31.08.2017   profesor nadzw. WIM

Główne zainteresowania naukowe: immunologia ciąży, immunologiczne aspekty poronień nawykowych, endometriozy oraz niepłodności, rola molekuł adhezyjnych w immunopatologii chorób, rola białek macierzy zewnątrzkomórkowej w regulacji odpowiedzi immunologicznej, rola apoptozy limfocytów w homeostazie układu rozrodczego, immunoterapia w medycynie rozrodu, ginekologia onkologiczna, onkofertility.

Publikacje- licz ba prac oryginalnych ponad 50, w tym w Fertility and Sterility.

Hobby - podróże.